Кац Янкеф Мордухе

Фамилия: Кац

Имя: Янкеф

Отчество: Мордухе

Last Name: Kats

First Name: Yankef

Middle Name: Mordukhe

Город: Воронеж

Дата рождения:

Дата смерти: Март 23, 1945