Тройнина Рива Ароновна

Фамилия: Тройнина

Имя: Рива

Отчество: Ароновна

Last Name: Troynina

First Name: Riva

Middle Name: Aronovna

Город: Воронеж

Год рождения: 1887

Год смерти: 1962