Тихонова Зоя Семеновна

Фамилия: Тихонова

Имя: Зоя

Отчество: Семеновна

Last Name: Tikhonova

First Name: Zoya

Middle Name: Semenovna

Город: Воронеж

Год рождения: 1908

Год смерти: 2006