Сапрунова Нина Яковлевна

Фамилия: Сапрунова

Имя: Нина

Отчество: Яковлевна

Last Name: Saprunova

First Name: Nina

Middle Name: Yakovlevna

Город: Воронеж

Дата рождения: Август 25, 1934

Дата смерти: Май 11, 1945