Розенштейн Хайка Яковлевна

Фамилия: Розенштейн

Имя: Хайка

Отчество: Яковлевна

Last Name: Rozenshteyn

First Name: Khayka

Middle Name: Yakovlevna

Город: Воронеж

Дата рождения: Май 15, 1907

Дата смерти: 21 марта, 1991