Брусина Фейга Иосифовна

Фамилия: Брусина

Имя: Фейга

Отчество: Иосифовна

Last Name: Brusina

First Name: Feyga

Middle Name: Iosifovna

Город: Воронеж

Год рождения: 1897

Год смерти: 1989